Marcelle de Bruin

marcelleMarcelle de Bruin (1969) is moeder van 3 dochters van 20, 17 en 13, kinder-,  gezins-  en ademcoach en ontwikkelaar van de KIK methode en de KIKbox. Ze is getrouwd en woont in Laren.

Vanuit haar ervaring als professional in het bankwezen en personal coach, maar vooral de combinatie van deze twee zaken in het moederschap, ontstond de behoefte om haar ervaringen en opgedane kennis samen te voegen in een methode om te delen met andere ouders. Zo is het idee ontstaan voor de KIK methode en de KIKbox.

Tijdens en na de opleiding tot personal coach bij Roy Martina, waarin onder andere gewerkt wordt met Emotioneel Evenwicht, EFT, NLP, het enneagram en familieopstellingen, is ze op zoek gegaan naar verdieping en verbreding van methodes en technieken op het gebied van opvoeden. De opleiding tot kindercoach bij Tea Adema sloot daar naadloos op aan en was daardoor een feest van herkenning en verdieping. Het valt haar daarbij meer en meer op dat de gebruikte theorieën en methodieken vaak zijn terug te herleiden naar universele wetten, principes en wijsheden.

Voor de KIK methode heeft ze onderzoek gedaan naar theorieën, methodieken en technieken waar ze zelf veel aan heeft en heeft gehad bij de opvoeding van haar eigen kinderen en in de coaching. Zij merkte dat veel coach vragen gaan over opvoeding en de problemen waar ouders daarbij tegenaan lopen. Bij hun kinderen maar ook zeker bij zichzelf.

Met de KIK methode en de KIKbox wil ze andere volwassenen helpen bij de opvoeding van kinderen door hen handvatten en hulpmiddelen aan te reiken. Hierbij legt ze de nadruk op communicatie en verbinding, waar de basis voor echt contact wordt gelegd. Van daaruit ontstaat acceptatie voor de gedachten en behoeften van de ander. Zo ontstaat gelijkwaardigheid, wat niet verward moet worden met gelijkheid.

Opvoeden verschilt niet veel van leiding geven. Bij leiding geven kan dit zijn in de vorm van leiderschap of managen. Bij opvoeden zijn volwassenen de leiders en managers van kinderen. Zij bepalen de kaders, de weg en het doel naar volwassenheid voor het kind. Het grote verschil met leiding geven is de emotionele band tussen ouder en kind. Ouders zijn vaak in een levenslange staat van verliefdheid over hun kind, wat natuurlijk fantastisch is, maar soms ook lastig omdat het een heldere kijk op hun kind vertroebelt.

De KIK methode helpt volwassenen om kinderen op te voeden met liefde en duidelijkheid.