KIK methode

 Opvoeden is een belangrijke taak, en er is geen gebruiksaanwijzing voor. Hulp bij de opvoeding is dan soms heel welkom. Want je wilt je taak zo goed mogelijk invullen, immers:

De kinderen van nu zijn de volwassenen van morgen.

De KIK methode helpt bij de emotionele, sociale en mentale opvoeding van kinderen.

Mijn kind pest een ander kind! Help, wat kan ik doen?

Hoe kan ik constructief interveniëren bij het geruzie van mijn kinderen?

Mijn kind wordt gepest. Hoe kan ik hem helpen?

Hoe kan ik mijn kind begeleiden in haar boosheid?

Hoe ga ik om met verdriet?

Zomaar een greep uit de alledaagse vragen waar je als ouder en opvoeder mee te maken krijgt.

Wat houdt de KIK methode in?

De KIK methode helpt je bij deze emotionele, mentale en sociale vraagstukken.

Met het aanreiken van handvatten die je helpen wat je tegen je kind kunt zeggen, zodat je het goede in je kind aanspreekt en laat groeien. Hiervoor zijn 18 universele kwaliteiten geselecteerd die je kunt inzetten om je kind meer in zijn eigen kracht te zetten.

Daarnaast reikt de KIK methode handvatten aan hoe je met je kind kunt communiceren, verbaal en non-verbaal. Hoe je met kinderen communiceert, hangt voor een groot deel af van je eigen houding. Je eigen gevoelens, gedachten en gedrag bepalen het effect van wat je zegt. Daarom reikt de KIK methode hiervoor uitgangspunten aan.

Op een bewuste, liefdevolle en duidelijke manier, waarbij jij als volwassene de leiding hebt en houdt.

De KIK methode is gebaseerd op methodieken, universele wijsheden, visies en principes over opvoeden, gecombineerd met inzichten, persoonlijke ontwikkeling methodieken en management modellen uit het bedrijfsleven.

Wat levert werken met de KIK methode op?

Werken met de KIK methode zorgt voor een KIK, een Kind In zijn eigen Kracht. Een kind dat gelooft in zijn eigen kwaliteiten, talenten en zijn lerend vermogen. Daarvan wordt het kind mentaal en emotioneel sterker en sociaal vaardig(er). Voor jou als volwassene levert het rust, duidelijkheid en harmonie op, zodat je met (meer) plezier opvoedt en communiceert.

Wil je meer weten? Kijk voor de KIK methode workshop bij ‘workshops, coaching & training’, of stuur een email naar info@kikmethode.nl

-‘Het hoogste bewustzijn is verantwoordelijk voor de communicatie.’-

Peter Delahay